O nas

Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego Publicznego UJ powstało w 2014r. w wyniku przekształcenia Sekcji Prawa Międzynarodowego Publicznego i Praw Człowieka TBSP UJ. Do stale podejmowanych inicjatyw o charakterze naukowym i dydaktycznym należą spotkania z dyplomatami, wizyty w ministerstwach i placówkach dyplomatycznych. Dbając o rozwój naukowy członków Koło regularnie wydaje publikacje, organizuje zagraniczne wyjazdy studyjne, konferencje naukowe cieszące się zainteresowaniem i dyskusje na temat ważnych spraw z zakresu prawa międzynarodowego.

 

 

Historia Historia

Sekcja prawa międzynarodowego publicznego powstała w 1968 roku, za prezesury Ryszarda Markiewicz, kierowana przez Kazimierza Wojtalę, z opiekunem Haliną Neć. Po początkowych trudnościach a nawet rocznym zaprzestaniu działalności, sekcja od 1974 prężnie rozwijała się. W latach70-tych poza aktywnym udziałem jej członków we wszelkich sympozjach, sama podjęła ciężar zorganizowania ogólnopolskiego sympozjum poświęconego problematyce Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie odbytej w Helsinkach. Jednym z najaktywniejszych członków sekcji był Zbigniew Włosowicz, późniejszy specjalny przedstawiciel sekretarza generalnego ONZ na Cyprze. W 1979 zorganizowano sesję poświęconą rocznicy 30-lecia RWPG, a w 1980 ogólnopolska sesję naukową w 25 rocznicę zawarcia Układu Warszawskiego. W kwietniu 1987 roku odbyło się spotkanie sekcji ze studentami Stanford University, a z kolei w 1991 członkowie wzięli udział w IV Studenckim Seminarium Prawa Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, które odbyło się w Sopocie. W 1994 roku rozpoczęła się trwająca do dziś tradycja wyjazdów do Ministerstwa Spraw Zagranicznych-jako pierwszy wizytowano Departamenty Prawno-Traktatowy oraz Konsularny i Wychodźstwa. Początek 1995 r. był szczególnie bogaty w wydarzenia- sekcja kierowana przez Małgorzatę Nowaczek, została zaproszona na spotkanie z konsulem Stanów Zjednoczonych Johnem Matelem, złożono wizytę u wicekonsula Austrii Remberta Schleichera. Sekcja wyjechała także do Pragi, gdzie spotkano się m.in. z ambasadorem RP, dr hab. Jackiem Baluchem. W latach 1997-1999 Krzysztof Salomon, kierownik sekcji, zorganizował wiele ciekawych spotkań poświęconych prawu konsularnemu i dyplomatycznemu: m.in.z konsulami honorowymi Brazylii i Danii, z konsulami RFN, Stanów Zjednoczonych, Węgier. Odbyła się wizyta w Departamencie Protokołu Dyplomatycznego MSZ.Sekcja kierowana przez Mikołaja Piaskowskiego, a następnie przez Marcina Czepelaka organizowała wiele spotkań dotyczacych jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, sprawy Lockerbee, interwencji NATO w Kosowie , zagadnień protokołu dyplomatycznego, roli szkół dyplomatycznych. Ponadto sekcja zorganizowała spotkania m.in. z prof. Zdzisławem Rynem, byłym ambasadorem RP w Chile, z dr Andrzejem Kremerem, dyrektorem Departamentu Konsularnego MSZ oraz wizytę w Komitecie Integracji Europejskiej. Wraz z sekcją historyczno-prawną wybierano się na wyprawę naukową do Islamskiej Republiki Iranu; niestety, wobec odmowy wydania członkom ekspedycji wiz, wyjazd nie doszedł do skutku.Prowadzono także zajęcia dydaktyczne dla studentów niższych lat. Rok 2001 równiez obfitował w wydarzenia- odwiedzono Biuro Stosunków Międzyparlamentarnych, spotkano się z krakowskimi konsulami Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. W ramach obchodów 150-lecia działalności TBSP zorganizowano ogólnopolską konferencję naukową studentów pt. Prawo Międzynarodowe: tradycja i nowoczesność ( 16-17 marca 2001), w której wzięli udział JM Rektor UJ prof. Franciszek Ziejka, Dziekan Wydziału prof. Jerzy Stelmach, Kurator Towarzystwa prof. Andrzej Zoll, Wiceprezydent Miasta Krakowa Teresa Starmach, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie adw.Lech Ławrowski, Wiceprezes Rady Izby Notarialnej w Krakowie Joanna Greguła, prof. Andrzej Mączyński, prof. Wacław Uruszczak, prof. Tomasz Gizbert-Studnicki, prof. Kazimierz Baran, dr hab.Elżbieta Traple, adw. dr Andrzej Skąpski oraz studenci wydziałow prawa z Krakowa, Katowic, Lublina, Szczecina, Torunia, Warszawy i Wrocławia. Bibliografia: "150 lat dziejów Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego" - Jan Halberd, Jerzy Malec, Grzegorz Russek, red. nauk. Jerzy Malec, Zakamycze, Warszawa 2003, ISBN: 83-7333-208-1 Przewodniczący sekcji w ostatnich latach: 2004/05 Beata Mroczkowska 2005/06 Jarek Karlikowski 2006/07 Kuba Horodyski 2007/08 Kuba Garncarz, 2007/08 Barbara Kochaniewicz 2008/09 Magdalena Wałęga 2009/2010 Magdalena Wałęga 2010/2011 Magdalena Syrek 2011/2012 Kornelia Masiuk 2012/2013 Grzegorz Sobol 2013/2014 Jan Bartłomiej Owsiński