30.05.2014 30.05.2014

Zdjęcia z konferencji pt. "Pozycja prawna cudzoziemcy w Polsce"

25 - 26. 04.2014

W dniach 25-26 kwietania Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego Publicznego TBSP UJ zorganizowało ogólnopolską studencko – doktorancką konferencję pt. "Współczesne wyzwania prawa międzynardowego a regionalne systemy ochrony praw człowieka", która zgromadziła w sumie ponad 50 osób. Konferencja I dnia odbyła się w Pałacu Larischa i zgromadzała ponad 30 osób które wysłuchali 3 paneli, w II dniu do Domu Gościnnego UJ na trzy panele przyszło ponad 20. Czynny udział wzięło 26 osób w tym jeden profesor, jeden doktor habilitowany, pięciu doktorów, jeden prokurator, ośmiu magistrów. Odbyły się 23 wystąpienia naukowe, wszystkie o wysokim poziomie merytorycznym. Konferencja pozwoliła na wymianę poglądów uczestników i nabranie doświadczenia naukowego.