1. Jan Bartłomiej Owsiński

2. Anna Górska

3. Weronika Wątor

4. Bartosz Gauza

5. Paweł Nowak

6. Anna Nowak

7. Wiktor Oziębała

8. Adrian Orłowski

9. Karolina Abramowicz