Zarząd Zarząd

Przewodnicząca: Anna Górska

ej zainteresowania prawnicze skupiają się wokół prawa międzynarodowego oraz ochrony własności intelektualnej. Uczy się w klasie wokalnej Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia. W wolnych chwilach czyta wszystko poza kodeksami.

Jej zainteresowania prawnicze skupiają się wokół prawa międzynarodowego oraz ochrony własności intelektualnej. Uczy się w klasie wokalnej Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia. W wolnych chwilach czyta wszystko poza kodeksami.

 

Wiceprzewodnicząca: Karolina Abramowicz

Studentka IV roku prawa i III roku amerykanistyki. Spośród zagadnień prawniczych wybiera kryminalistykę, prawo USA oraz prawo dyplomatyczne i konsularne.
Poza uczelnią angażuje się w działalność teatralną i kabaretową.
Bierze przykład z Przewodniczącej i także pochłania książk.

Skarbnik: Małgorzata Czapnik

 

Sekretarz: Weronika Wątor

 

Opiekun Koła: dr hab. Brygida Kuźniak