W dniu 07.04.2016 r. odbyło się spotkanie Koła. Prowadził je absolwent WPiA UJ, aplikant radcowski Jan Bartłomiej Owsiński. Tematem spotkania było zagadnienie "targeted killing". Po prelekcji nawiązała się bardzo ciekawa dyskusja, w której członkowie Koła chętnie zabierali głos.

 

Wizyta w konsulacie

12. grudnia 2014, czyli niemalże przedświątecznie, pokaźna grupa członków oraz sympatyków Koła Naukowego Prawa Międzynarodowego Publicznego udała się do krakowskiego Nordic House – siedziby czterech konsulatów: Danii, Szwecji, Finlandii oraz Islandii. Tym samym mieliśmy okazję zapoznać się z działalnością jedynej w Polsce „poczwórnej" placówki tego typu. Niezwykle ciekawe i miłe spotkanie przeprowadził dla nas (jak sam o sobie powiedział) „najstarszy konsul w Krakowie", Pan Janusz Kahl. 

Na początku Pan Konsul opowiedział nam co nieco o historii budynku, w którym się znajdowaliśmy, a także o historii krakowskich konsulatów wyżej wymienionych państw. 

Następnie dowiedzieliśmy się jakie wymagania musi spełniać kandydat na konsula, jak wygląda strona formalna jego powoływania, uprawnienia, kompetencje oraz codzienna praca.

Spotkanie nie mogło obyć się bez niezwykle interesujących faktów dotyczących mieszkańców Danii, Szwecji, Finlandii i Islandii oraz ich stosunku do Polski i Polaków.  

W ramach dyskusji przeprowadzonej na koniec spotkania poruszone zostały tak różne tematy jak skandynawskie aspiracje Estonii, przynależność państw skandynawskich do strefy euro, zamiłowanie Skandynawów do rowerów, czy w końcu przesławne klocki LEGO 

Spotkanie z Panem Konsulem należy zaliczyć do niezwykle miłych i owocnych, a wyjście do kolejnej już (po amerykańskiej, francuskiej i niemieckiej) placówki dyplomatycznej za udane.

Oby kolejne nasze wyjścia (nad którymi prace cały czas trwają!) były podobne!